Tverås Maskin & Transport AS


Tverås Maskin & Transport AS har sine røtter helt tilbake til 1958, i firmaet Arne Sjaastad. Etter at Arne Sjaastad døde i 1984 tok hans svigersønn Olav Tverås over firmaet. I 1986 skiftet firmaet navn til Tverås Maskin & Transport og ble aksjeselskap i 1990. Tverås Maskin & Transport AS har i dag ca. 100 ansatte. Vi leverer tjenester i Midt-Norge, men har også oppdrag rundt om i Norge.

 

Vi er sertifisert Miljøfyrtårnbedrift..!!

Les Mere på Nyheter


                                                                         

TMT er totalleverandør av maskinleverandørtjenester. Våre hovedoppgaver er

  • Anleggsarbeid
  • Maskintransport
  • VVA
  • Fjellarbeid med knusverkdrift
  • Betongarbeid
  • Videre har vi maskiner, utstyr og fagfolk til riving, betongklipping, knusing av betong med uttak av armering

          

» Les mer om våre tjenester
» Se våre referanser eller våre prosjekter

TMT utfører alle typer oppdrag etter gitte kravspesifikasjoner og kostnadsrammer. Tidsperspektiv har høy prioritet, og det er viktig for oss å skape trygghet for at vi leverer som avtalt.

I vår rådgiverrolle forsøker vi kontinuerlig å bistå kunden som en effektiv problemløser. Dette innebærer at du som kunde mottar kvalifiserte råd og veiledning når det gjelder de beste og de mest kostnadseffektive løsningene.

Vi har et velutviklet IK-system som ivaretar HMS, teknisk kontroll og dokumentasjon på utført arbeid. Vi har sentral godkjenning for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven.

TMT er også en populær lærlingbedrift og vi anser det som et stort ansvar å rekruttere arbeidskraft til bransjen.